SDP:n Kymäläinen: Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon synnytyssairaaloiden jatkuvuus turvattava

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) vaatii hallituspuolueilta toimenpiteitä synnytyssairaaloiden jatkuvuuden takaamiseksi sekä elinvoiman ja vetovoiman turvaamiseksi Kaakkois-Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä julkisti tänään raporttinsa, jonka mukaan sairaaloiden ja päivystysten verkostoa tulisi tiivistää.

– Viime kaudella, kun SDP oli pääministeripuolue, saimme vuonna 2022 turvattua synnytystoiminnan jatkumisen Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon keskussairaaloissa poikkeusluvalla seuraavan viiden vuoden ajaksi. Nyt Orpon hallituksen myötä synnytysten jatkuvuus on kuitenkin vaakalaudalla. Vetoan painokkaasti hallituspuolueiden kansanedustajiin vaikuttamaan sen puolesta, että taistelemaamme poikkeuslupaa jatkettaisiin, eikä eduskuntaan tuotaisi esitystä sairaalaverkon tiivistämisestä työryhmän esittämällä tavalla, Kymäläinen linjaa.

Synnytyssairaala tarvitsee tämänhetkisen sääntelyn mukaan poikkeuslupaa silloin kun terveydenhuollon yksikössä on synnytyksiä alle tuhat vuodessa. Nyt sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjakoa selvittänyt työryhmä esittää muun muassa, että poikkeuslupamenettelystä koskien synnytysten lukumääriä luovutaan ja synnytyssairaaloiden määrää vähennetään, minkä lisäksi sairaalaverkkoa ja toimintoja tultaisiin ylipäätään keskittämään asteittain.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa syntyy vuosittain vähän päälle 700 lasta. Etäisyydet muihin synnytyssairaaloihin ovat kuitenkin valtavia. Lappeenrannasta tai muualta maakunnasta menisi useita tunteja matkustaa synnyttämään esimerkiksi Joensuuhun, Kotkaan tai Helsinkiin. Lisäksi Etelä-Karjalan keskussairaalassa on muutoin laajan päivystyksen keskussairaalatoimintaa, joten synnytysosastosta luopuminen ei edes toisi toivottuja säästöjä.

– Kaikilla eduskuntapuolueilla on ollut laaja yhteisymmärrys siitä, että Kaakkois- ja Itä-Suomen elinvoima on vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa turvattava. Hallituspuolueiden osalta puheet ja teot eivät kuitenkaan tältä osin selvästi kohtaa, mikäli tällaisia heikennyksiä alueen palveluverkkoon suunnitellaan. Mikäli synnytystoiminta esimerkiksi Etelä-Karjalassa lakkautetaan, maakunta on perheille huomattavasti vähemmän vetovoimainen paikka asua. Maakunnan elinvoima heikkenee kiihtyvällä tahdilla, mikäli sitä ei nähdä sellaisena, että siellä voi esimerkiksi perustaa perheen. Synnytyssairaalan jatkuvuuden lisäksi huolena on ylipäätään laajan päivystyksen keskussairaalatoiminnan jatkuvuus Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Nyt ei olekaan oikea aika heikentää Kaakkois-Suomen elinvoimaa. Siksi vetoan hallituspuolueiden edustajia taistelemaan alueen sairaalatoiminnan jatkuvuuden puolesta, Kymäläinen päättää.