SDP:n Kymäläinen: eduskunnalta tärkeitä budjettilisäyksiä liikennehankkeisiin ja liikenneturvallisuustyöhön

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on erittäin ilahtunut tänään julkistetussa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ehdotettavista lisäyksistä ensi vuoden talousarvioon. Vuoden 2022 budjetista päätetään vielä ennen joulutaukoa eduskunnan täysistunnossa.

– Kuten aiemminkin, myös tänä vuonna niin kutsutuista joululahjarahoista jaetaan rahaa tärkeisiin kohteisiin. Liikenneturvan puheenjohtajana olen erityisen ilahtunut 500 000 euron lisärahoituksesta ennaltaehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön. Lisäksi erittäin tärkeitä kaikissa maakunnissa ovat pienet liikenneturvallisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä kävelyä ja pyöräilyä edistävät tiehankkeet. On myös hienoa, että valiokunta on jälleen erikseen kiinnittänyt huomiota kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, sillä Pyöräilyliitolle ja Pyöräilykuntien verkostolle ehdotetaan 300 000 euron ja Pyörämatkailukeskukselle 200 000 euron rahoitusta.

Kaiken kaikkiaan valtiovarainvaliokunta esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle yhteensä yli 19 miljoonan euron lisärahoitusta.  Yksittäisiä ympäri Suomea esitettäviä tiehankkeita on 48 kappaletta.

– Lappeenrantalaisena kansanedustajana olen erityisen ilahtunut, että Vainikkalantien hanke saa jatkoa, kun liikennejärjestelyhin maatiellä 14821 välillä Talpionmäentie-Latutie ehdotetaan 500 000 euron rahoitusta. Viime vuonna kevyen liikenteen järjestelyihin samalla tieosuudella myönnettiin 370 000 euroa. Lappeenrantaan ehdotetaan myös ympäristöministeriön hallinnonalalta 50 000 euron rahoitusta Rännikorven kosteikon rakentamiseen. Lisäksi vaalipiiriin ehdotetaan rahoitusta neljään muuhun liikennehankkeeseen. Savitaipaleella maanteillä 408 ja 409 jalankulku- ja pyörätien sekä taajaman turvallisuuden parantamiseen ehdotetaan 450 000 euroa, Ruokolahdella ja Parikkalassa kolmen kuutostien liittymän parantamiseen yhteensä 350 000 euroa, Kouvolassa Valkealanväylän jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ravikylän kohdalla 500 000 euroa sekä Savonlinnassa jalankulku- ja pyörätiehen kantatiellä 71 Anttolan ja Toroppalan välillä 500 000 euroa. Tällaisilla pienillä perusväylänpidon hankkeilla on tärkeä merkitys alueiden kannalta sekä liikenneturvallisuuden että ihmisten arjen kannalta, Kymäläinen päättää.