SDP:n Kymäläinen: budjetin lisäyksissä rahoitusta Vainikkalantielle Lappeenrantaan sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen valtiovarainvaliokunnan vuoden 2021 talousarvioon tekemiin lisäyksiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Päätettävänä olevasta 40 miljoonan euron jakamattomasta varauksesta lähes puolet, 18,1 miljoonaa euroa, kohdistuu valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen mukaan paikallisiin liikennehankkeisiin. Kymäläinen pitää yhtenä tärkeimmistä seikoista sitä, että eduskunnan käsittelyssä päätetyt hankkeet kohdistuvat tasaisesti ympäri Suomea.

– Pidän myös merkittävänä, että valiokunta on päättänyt lisätä yhteensä 750 000 euroa kävelyä ja pyöräilyä edistäviin hankkeisiin hallituksen aiemmin esittämän 28,5 miljoonan euron rahoituksen lisäksi. Tämä tukee myös hallitusohjelman kävelyä ja pyöräilyä koskevia tavoitteita ja lisää kevyenliikenteen liikenneturvallisuutta, Kymäläinen toteaa.

Kymäläinen kiittää Lappeenrannan Vainikkalantien rahoituksesta: – On hienoa, että valiokunta on päättänyt myöntää 370 000 euron määrärahan kevyen liikenteen järjestelyihin Talpionmäentien ja Latutien välisellä tieosuudella maantiellä 14821. Hanke edistää liikenneturvallisuutta kevyen liikenteen osalta. Ylipäätään olen erittäin tyytyväinen siitä, että Etelä-Karjalaan on saatu viime aikoina paljon tärkeitä liikennepanostuksia, kuten Saimaan kanavan sulkujen pidennys ja Luumäki–Imatra–Venäjän raja -raidehankkeen valtuuden tarkistus, Kymäläinen painottaa.

Kymäläisen mielestä on tärkeää, että valtiovarainvaliokunnan mietintöön kirjatuissa liikennehankkeissa on koko Kaakkois-Suomen vaalipiiri hyvin edustettuna. Valiokunta ehdottaa maantien Koirakiventien kunnostukseen Pertunmaalla 200 000 euroa, kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Purolan kohdalla Pyhtäällä 450 000 euroa, valtatien 14 Kulennoisten liittymän kevyenliikenteen järjestelyihin Anttolassa Savonlinnassa 600 000 euroa sekä valtatien 15 parantamiseen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Jokela–Valkealan kirkonkylä Kouvolassa 300 000 euroa.