Sähköpolttoaineet edistävät kestävää kasvua

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Saavuttaaksemme liikenteen päästövähennystavoitteet meidän on tulevina vuosina hyödynnettävä laajaa keinovalikoimaa. Kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden käytön lisääminen on keskeinen osa liikenteen ja sitä kautta koko yhteiskunnan kasvihuonekaasujenpäästöjen vähentämistä.

Suomessa on valtavasti potentiaalia synteettisten polttoaineiden saralla, mistä syystä niihin on tulevina vuosina syytä panostaa. Niissä on huomattavia mahdollisuuksia myös kotimaisen vientiteollisuuden näkökulmasta. Hyvä esimerkki potentiaalisesta hankkeesta on Lappeenrannan yliopiston Power-to-X -tutkimushanke, jossa yliopisto tekee yhteistyötä globaalien toimijoiden, kuten St1:n ja Wärtsilän kanssa.

Power-to-X on kestävien polttoaineiden tuotantoon sovellettava teknologia, jossa sähkön avulla voidaan luoda synteettisiä polttoaineita esimerkiksi teollisuudesta syntyvää hiilidioksidia ja vettä hyödyntäen. Tällä tavoin tuotettuja polttoaineita voivat hyödyntää myös perinteiset polttomoottoriautot, ja siksi ne ovat tärkeä osa siirtymää kohti hiilineutraalisuutta.

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä on Suomen kestävän kasvun ohjelma, jossa luodaan raamit sille, mihin EU:n elpymispaketista saatavia varoja tulevina vuosina kohdennetaan. Lappeenrannan sähköpolttoainepilotti olisi erinomainen hanke tuettavaksi elpymisvälineen kautta. Se edistäisi vihreää siirtymää, tukisi talouskasvua ja toisi Etelä-Karjalaan uusia työpaikkoja. Olen ottanut asian useaan otteeseen esiin myös eduskunnassa.

Kestävää kasvua luodaan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin panostamalla. Samalla voimme edistää oikeudenmukaista siirtymää hiilineutraalisuuteen. Lappeenrannan hankkeen kaltaiset pilotit tulevat varmasti tulevaisuudessa olemaan avainasemassa hiilineutraalin energian tuotannossa. Hankkeen etenemisestä hyötyisi paitsi Etelä-Karjala myös laajemmassa mittakaavassa koko Suomi.

– Suna Kymäläinen, liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja (sd.)

Julkaistu Uutisvuoksen verkkosivuilla 11.2.2021