Maksamattomiin vastikkeisiin täytyy voida puuttua paremmin taloyhtiöissä

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Ympäri Suomea on paljon taloyhtiöitä, joissa merkittävä osa osakkeenomistajista on venäläisiä. Erityisen paljon näitä yhtiöitä on Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa taloyhtiöt ovat olleet vaikeuksissa, sillä pakotteiden vuoksi venäläiset osakkaat eivät ole pystyneet maksamaan yhtiövastikkeitaan tai niiden maksussa on ollut merkittäviä viivästyksiä.

Näitä tapauksia näkyi jo korona-aikana, mutta Ukrainan sodan myötä tapaukset ovat lisääntyneet hälyttävästi ja monien taloyhtiöiden tilanne on kestämätön. Sodan alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, eikä helpotusta tilanteeseen ole näköpiirissä.

Taloyhtiöille vaikean tilanteesta tekee etenkin se, että venäläisiä osakkeenomistajia on tässä tilanteessa vaikea tavoittaa. Koska kirjatut kirjeet eivät kulje perille, taloyhtiö ei voi myöskään nykylainsäädännön ottaa osakehuoneistoja hallintaansa erääntyneiden vastikkeiden vuoksi.

Asunto-osakeyhtiölakia tulisikin muuttaa niin, että ilmoitus huoneiston ottamisesta taloyhtiön haltuun voitaisiin katsoa tulleen omistajan tietoon myös muulla tavalla kuin kirjatulla kirjeellä. Olen jättänyt eduskunnalle lakialoitteen, jossa ehdotetaan tiedoksiannon voivan tapahtua tämänkaltaisissa poikkeustapauksissa myös virallisen lehden kautta.

Jo nyt meillä on tiedossa useita sellaisia taloyhtiöitä, joilla on merkittäviä taloudellisia haasteita maksamattomien vastikkeiden ja kohonneiden kustannusten vuoksi. Riski taloyhtiön ajautumisesta konkurssiin kasvaa huomattavasti, mikäli suuri osa osakkaista ei pysty maksamaan vastikkeitaan, eikä taloyhtiö pysty reagoimaan tilanteeseen myöskään ottamalla huoneistoja hallintaansa. Kenties räikein esimerkki löytyy Punkaharjulta, missä erään taloyhtiön osakkeenomistajista 70 prosenttia oli venäläisiä, ja maksamattomien vastikkeiden vuoksi yhtiö päätyi tekemään konkurssihakemuksen.

Jos mainitun Punkaharjun tapauksen kaltaiset tilanteet lisääntyvät, meillä voi olla käsissämme tilanne, jossa muutenkin taloudellisissa vaikeuksissa oleva itäinen Suomi entisestään autioituu ja rakennukset alkavat rapautua. Emme saa antaa tilanteen ajautua tähän. Lakimuutosta siis tarvitaan. Tämä on myös turvallisuuskysymys: elinvoimainen rajaseutu on paras tae turvallisuudellemme.

Suna Kymäläinen, kansanedustaja (sd.), Lappeenranta

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Saimaassa 27.2.2024.