Euroopan turvallisuus on unionin yhteinen kysymys

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Kesän EU-vaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Näissä vaaleissa on kyse arvoista ja siitä, mihin Eurooppa tulevien viiden vuoden aikana menee. Turvallisuus on vaalien keskeisimpiä teemoja.

Venäjän aggressiivinen politiikka ja laiton hyökkäyssota Ukrainassa muutti Euroopan turvallisuusympäristöä perustavanlaatuisesti. Tämä jos mikä osoitti Euroopan unionin tärkeyden myös meille suomalaisille. Emme ole yksin. Vaikka olemme nyt myös sotilasliitto Naton jäsenmaa, EU on meille turvallisuus- ja arvoyhteisönä tärkeämpi nyt kuin koskaan lähes 30-vuotisen jäsenyytemme aikana. Vahva Eurooppa luo kokonaisvaltaista turvallisuutta, mikä on jokaisen EU-kansalaisen etu.

Tulevalla EU-vaalikaudella turvallisuus- ja puolustuspolitiikka nostavat vahvasti päätään. Unionin on oltava entistä vahvempi ja otettava enemmän vastuuta muun muassa omasta puolustuksestaan sekä vahvistettava jäsenmaiden yhteistyötä puolustuspolitiikassa ja puolustusteollisuuden saralla.

EU:n puolustusulottuvuuden vahvistaminen on kohtalonkysymys myös Ukrainan näkökulmasta. Erityisesti ammuksista, asejärjestelmistä ja muusta puolustusmateriaalista on maassa pulaa. Hiljattain Yhdysvalloissa onneksi hyväksyttiin vihdoin 60 miljardin dollarin tukipaketti Ukrainalle, minkä myötä aseapua alkaa virrata maahan. On kuitenkin selvää, että myös Euroopassa tulee vahvistaa puolustusteollisen tuotannon kapasiteettia, jotta voimme varmistaa riittävän tuen Ukrainalle myös jatkossa sekä samalla lujittaa EU-maiden puolustuskykyä. Erityisen tärkeää tämä on tulevien Yhdysvaltain presidentinvaalien ja maan sisäpoliittisen tilanteen valossa.

Euroopan turvallisuuden vahvistamisessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään sotilaallisesta maanpuolustuksesta. Unionin itärajan turvaaminen ja mahdollisiin hybridivaikuttamisoperaatioihin varautuminen on tärkeää. Samalla unionissa tulee löytää keinot elinvoiman tukemiseksi itäisessä Suomessa ja muilla alueilla, jotka ovat erityisesti kärsineet Venäjän kauppasuhteiden katkeamisesta.

Meillä Suomessa on vahvat perinteet huoltovarmuuden turvaamisessa ja kokonaisturvallisuusajattelussa. Tätä ajattelua meidän tulee pystyä vahvistamaan myös unionin tasolla. Onkin tärkeää huomata, miten monet politiikan osa-alueet vaikuttavat huoltovarmuuteen ja sitä kautta kokonaisturvallisuuteen.

Esimerkiksi liikenneyhteyksistä ja vaihtoehtoisista kuljetusreiteistä huolehtiminen on keskeistä niin ruokaturvan, raaka-aineiden saatavuuden kuin tarvittaessa myös sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmasta. Meillä Suomessa merikuljetusten edellytysten turvaaminen on keskeisessä roolissa huoltovarmuuden kannalta. Samoin digitalisoituneessa maailmassa tietoliikenneyhteyksien toimivuus on elintärkeää yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuuden varmistamiseksi. Lisäksi riippumattoman, moniäänisen median toimintaedellytysten ja sananvapauden turvaaminen on keskeistä paitsi huoltovarmuuden myös demokratian ja yhteiskunnan kriisinkestävyyden näkökulmasta.

Euroopassa on käynnissä arvojen kamppailu, ja tulevissa vaaleissa kyselytutkimusten mukaan laitaoikeiston kannatus nousee viime vaaleihin verrattuna. Lisäksi perinteiset oikeistopuolueet ovat yhä valmiimpia yhteistyöhön niiden kanssa. Tämän seurauksena EU:n ytimessä olevat arvot, kuten demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ovat uhattuina. Sosialidemokraatit ovat ainoa selkeä vastavoima tälle kehitykselle. Ääni SDP:lle on ääni vahvan ja kriisinkestävän Euroopan puolesta.

Elämme vaikeita aikoja Euroopassa ja maailmalla. Vallitsevassa tilanteessa on entistäkin tärkeämpää, ettemme omalla politiikallamme luo jakolinjoja ihmisten välille, vaan pidämme huolta siitä, että kaikki pysyvät mukana.

Yhteiskunnallinen ja vaalikeskustelu pyörii parhaillaan pitkälti sodan ympärillä. Minä vierastan tätä. Idea Euroopan yhdentymisen taustalla on historiallisesti perustunut rauhan aatteelle, sille, ettei Euroopassa sodittaisi. Aihe on tällä hetkellä ajankohtaisempi kuin vuosikymmeniin. Keskustelu tulisikin jälleen ohjata siihen, miten Eurooppa on yhtenäisenä vahvempi ja miten rauha saavutetaan.

Suna Kymäläinen

Eurovaaliehdokas

Kansanedustaja (sd.), Lappeenranta

Blogiteksti on julkaistu Demarinaisten Vieraskynä-palstalla 17.5.2024.