Eduskuntapuheenvuoroni vuoden 2021 toisesta lisätalousarviosta

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Suna Kymäläinen (sd.): Arvoisa herra puhemies! Kulttuuri- ja tapahtuma-alalla moni toimija on jäänyt lähes ilman tuloja pudotessaan eri tukijärjestelmien väliin. Edelleen vaarana on, ettei koronatuki kohdistuisi riittävän hyvin niille toimijoille, joiden menetykset ovat pandemian aikana olleet suurimpia. Valtiovarainvaliokunnan erinomaisessa mietinnössä kuitenkin edellytetään lausumalla, että koronatukien myöntämisessä huolehditaan myös niistä, jotka eivät ole aikaisemmin päässeet tuen piiriin. Moni pienyrittäjä tarvitsee tukea. Esimerkiksi musiikista elantonsa saava pienyrittäjä odottaa tukea ja töiden aloittamisen mahdollisuutta.


Arvoisa puhemies! On hyvä ja hienoa, että tässä lisätalousarviossa huomioidaan koronapandemiasta kärsinyttä kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alaa, joka on jo pitkään ollut ahdingossa. On tärkeää, että tämän paketin myötä taiteen ja kulttuurin ammattilaisista huolehditaan edelleen, jotta he voivat selviytyä tästä kriisistä. Me kaikki tarvitsemme kulttuuria, hengen ravintoa, joten alan selviytymisestä on syytä huolehtia.

Arvoisa puhemies! Taide- ja kulttuurialan hätä on kuultu. Tämä tukipaketti, yhteensä noin 225 miljoonaa euroa, on nähdäkseni erinomainen osoitus siitä, että tulosta syntyy, kun alan viestit kuunnellaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja valmistellaan asioita sen
mukaisesti.

Puhuttu eduskunnan täysistunnossa 26.5.2021